Kaupunginhallitus, kokous 25.2.2019

§ 86 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.2.2019
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 13.2.2019
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.2.2019
- alueellisen jätehuoltolautakunnan 19.2.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 20.2.2019 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 14.2.2019 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on otto-oikeus kuntalain mukaisiin päätöksiin

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 7 Lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselle Tampereen pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista, 19.02.2019

Hankejohtaja
§ 5 Hakametsän viestintäsuunnitelman tilaaminen Mainostoimisto Propaganda Finland Oy:ltä, 20.02.2019
§ 6 Särkänniemen alueen taidesuunnitelma, 20.02.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 4 Alkavan yrittäjän neuvontapalvelun hankinta, 14.02.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 15 Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö KEHYS – Kehitämme yhdessä! -hankkeen konsortiosopimus, 18.02.2019

Konsernijohtaja
§ 36 Kiinteistö Oy Tampereen Monitoimiareenalle myönnettävän rahoituksen vakuuden tarkistaminen sekä sijoittajien välisen vakuussopimuksen hyväksyminen, 18.02.2019
§ 35 Ensimetri-tavaramerkin luovuttaminen Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy:lle, 18.02.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 19 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 14.02.2019

Pelastusjohtaja
§ 24 Viestipäällikön viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 20.02.2019

Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 1 Ensihoitajan virkoihin nimeäminen, 18.02.2019

Pormestari
§ 21 Valtuuston strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta, 15.02.2019
§ 22 Vieraanvaraisuus Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:lle 26.4.2019, 19.02.2019
§ 23 Vieraanvaraisuus Tampereen Reserviläiset ry:lle 6.11.2020, 19.02.2019
§ 24 Vieraanvaraisuus Valtakunnallisten opinto-ohjauspäivät -tapahtumalle 6.2.2020, 19.02.2019
§ 25 Vieraanvaraisuus Vapaan sivistystyön päivät -tapahtumalle 29.8.2019, 19.02.2019

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 4 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kassojen lakkauttaminen 1.1.2019 alkaen, 15.02.2019

Strategiajohtaja
§ 8 Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan toteutus, 15.02.2019

Tietohallintojohtaja
§ 12 Tietohallinnon asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä - Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelmäkokonaisuuden uudistaminen, 18.02.2019
§ 13 Kuntarekisteri Factan versiopäivityksen 4.4.4 tilaus CGI Suomi Oy:ltä, 18.02.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei ote kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)