Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 475 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8568 koskevassa asiassa

TRE:2161/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935 ja lakimies Patricia Nikko puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.1.2018 § 10 asemakaavan nro 8568, Lapinniemi ja Petsamo, Koukkuniemen ja Rauhaniemen asemakaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 9.10.2018. Hallinto-oikeus hylkäsi katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen ja valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 13.11.2018 saadun tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 19.11.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.10.2018 nro 18/0443/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Katarina Surakka, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)