Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 476 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.11.2018
- elinvoima- ja osaamislautakunnan14.11.2018
- yhdyskuntalautakunnan 13.11.2018

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 27 Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi , 13.11.2018

Avopalvelujohtaja
§ 320 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Vammaispalveluissa, 12.11.2018
§ 321 Sosiaaliohjaajan toimen täyttäminen Asiakasohjauksen vammaispalveluissa, 12.11.2018

Hankejohtaja
§ 89 Amurin yleissuunnitelman melu- ja tärinäselvitys, 09.11.2018
§ 90 Ranta-Tampellansilta, Warkaanlahdensilta ja Myllysaarensilta sekä Paasikivenkadun tukimuuri -rakennusurakka, 09.11.2018
§ 91 P-Hämpin pohjavesiputkien asennuksen tilaus Tampereen Infralta, 09.11.2018

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 27 Hiedanranta, Biokaasuntuotanto sedimentoituneesta nollakuidusta – pilot -kokeet, 12.11.2018

Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
§ 323 Sairaanhoitajan toimen 50017146 täyttäminen Koukkuniemen vanhainkodissa, 14.11.2018
§ 328 Kolmen lähihoitajan toimen täyttäminen Etelä-Hervannan ja Kaukajärven kotihoidossa, 20.11.2018

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 101 EKAT-hankkeen tontinluovutuskilpailun koordinoinnin hankinta, 20.11.2018
§ 102 Työmaiden aiheuttamat muutokset infonäytöille, 20.11.2018

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 132 Tampereen raitiotien liikennöintiä koskevan palvelun hankintamenettelyn keskeyttäminen , 12.11.2018
§ 133 Teoskokonaisuuden hankinta työmaa-aikaisten haittojen lieventämiseksi raitiotien rakentamisen aikana, 12.11.2018
§ 134 Raitiovaunun kuosisuunnittelun hankinta, 12.11.2018
§ 136 Vaihtoehtoselvitys Tampereen raitiotien päätepysäkistä Lentävänniemessä, 12.11.2018
§ 137 Tampereen raitiotien pienet suunnittelutyöt, 12.11.2018
§ 138 Tampereen raitiotien suunnitteluohjeen tilaaminen raitiotien, katujen ja maankäytön yleissuunnittelua varten, 12.11.2018
§ 135 Sopimus hulevesien viivytysjärjestelmän pienentämisestä, 12.11.2018

Kehittämisjohtaja
§ 15 Asiantuntijapalvelun tilaaminen Muutto opiskelupaikkakunnalle -elämäntapahtumapilotissa , 08.11.2018
§ 14 Elämäntapahtumapilotti: Muutto opiskelukaupunkiin -projekti, 08.11.2018

Konsernijohtaja
§ 169 Talousarviolainojen nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä Euroopan Investointipankilta, 15.11.2018
§ 170 Korkotukilainan nostaminen Koukkuniemen alueen Toukola-nimisen vuokratalon rakentamisen rahoittamiseen ja rahoittajan hyväksyminen, 15.11.2018
§ 168 Kalevanpuiston koulun seinärakenteille aiheutuneiden jyrsijävahinkojen korvaaminen vahinkorahastosta, 15.11.2018
§ 167 Pirkanmaan ELY-keskuksen seuratalo Morkkua koskeva vaarantamiskieltopäätös , 15.11.2018
§ 172 Tampereen kaupungin lausunto VTT:n Maakunnallinen tilannekuva - alueellista yhteistä varautumista tukeva seuranta- ja ennakointimalli -hankehakemukseen, 15.11.2018

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 214 Koordinaattorin toimen määräaikainen täyttäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä, 08.11.2018

Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 22 Virve HF-laitteiden hankinta, 12.11.2018

Pormestari
§ 156 Vieraanvaraisuus Kuurojen Futsalin EM-kilpailujen osallistujille 10.12.2018, 12.11.2018
§ 157 Vieraanvaraisuus Lauluyhtye VesaSetille 4.12.2018, 12.11.2018
§ 158 Salainen, 16.11.2018
§ 159 Vieraanvaraisuus Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry:lle 29.10.2019, 16.11.2018
§ 160 Vieraanvaraisuus Tampereen Naislaulajat ry:lle 22.11.2019, 16.11.2018
§ 161 Vieraanvaraisuus Tampereen NMKY ry:lle 25.10.2019, 16.11.2018
§ 162 Vieraanvaraisuus Tampere-Tartto-seura ry:lle 1.3.2019, 16.11.2018
§ 163 Kaupungin kiinteistöjen ja laitosten liputtaminen, 16.11.2018

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 240 Katuinsinöörin viran täyttäminen , 14.11.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan päällikkö
§ 181 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 08.11.2018
§ 182 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 08.11.2018
§ 184 Määräaikaisen perhetyönohjaajan viran täyttäminen, 08.11.2018
§ 185 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 08.11.2018
§ 187 Lastenvalvojan viran täyttäminen, 15.11.2018
§ 188 Lastenvalvojan viran täyttäminen, 16.11.2018
§ 189 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 20.11.2018
§ 190 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen, 22.11.2018
§ 191 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen, 20.11.2018
§ 192 Ohjaajan toimen täyttäminen, 22.11.2018

Suunnittelujohtaja, Hyvinvoinnin palvelualueen esikunta
§ 5 Vammais- ja esteettömyysasiamiehen toimen täyttäminen hyvinvoinnin palvelualueen esikunnassa, 13.11.2018

Tietohallintojohtaja
§ 87 Clausion Oy Final Performance Management -ohjelmiston siirtosopimuksen hyväksyminen, 13.11.2018
§ 88 Tampereen Infra Oy:n Personec F, ESS7 ja Trip&Expence kantojen hankinta, 16.11.2018

Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 6 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen 1.1.2019 lukien, 21.11.2018

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 64 Tampere Ambassador -lähettiläsverkoston konseptoinnin hankinta , 09.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)