Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 466 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 3.12.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anneli Kivistö ja Ilkka Sasi (Irja Tulonen ja Jaakko Stenhäll).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)