Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

§ 234 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 15.5.2019
- elinvoima- ja osaamislautakunnan 22.5.2019
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.5.2019
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 22.5.2019 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 75 Suunnittelupäällikön viran täyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 16.05.2019
§ 76 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 17.05.2019
§ 80 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 20.05.2019
§ 85 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 22.05.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 64 Yritystontin 837-330-6120-23 myyminen, 20.05.2019
§ 67 Asemakaavaehdotukseen nro 8637 liittyvä luovutuskirja koskien kiinteistöä 837-723-4-9, 20.05.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 28 Palvelujohtajien varahenkilöiden nimeäminen hyvinvoinnin palvelualueella, 21.05.2019
§ 29 Tampereen kaupungin ja Tampereen Kaupunkilähetys ry:n välinen aiesopimus, 22.05.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 58 Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän ja Ruskontien alikulkukäytävän rakentaminen raitiotieallianssin laajuusmuutoksena, 17.05.2019
§ 59 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, eläinhahmoja työmaa-aitoihin, 17.05.2019
§ 60 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, taideratikka työmaa-aitaan, 17.05.2019

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 33 Liikunnan ja terveystiedon lehtorin viran täyttäminen, Lukiokoulutus/Tammerkosken lukio, 20.05.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 51 Määräaikaisen lastenvalvojan viran täyttäminen, 22.05.2019

Pelastusjohtaja
§ 51 Pronto-tietojärjestelmän tietojen ylläpito Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 20.05.2019

Pormestari
§ 58 Vieraanvaraisuus Midnight Sun workshopin vieraille 12.6.2019, 16.05.2019
§ 59 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa, 16.05.2019
§ 60 Vieraanvaraisuus Tampereen Valokuvausseura ry:lle 14.3.2020, 21.05.2019
§ 61 ECoC - neuvottelukunnan nimeäminen, 21.05.2019
§ 62 Vieraanvaraisuus Julkishallinnon tarkastajat ry:lle 19.9.2019 , 21.05.2019
§ 63 Vieraanvaraisuus Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:lle 30.9.2019 , 21.05.2019
§ 64 Vieraanvaraisuus Digituen tarjoajien valtakunnalliselle tapaamiselle 5.9.2019, 21.05.2019
§ 65 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa, 23.05.2019
§ 66 Vieraanvaraisuus Sopimusvuori ry:lle 4.5.2020, 23.05.2019

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 12 Nordea Bank AB:ssa oleviin itsenäistymisvaratileihin liittyvät Yrityksen verkkopankki -palvelun valtuutukset hyvinvoinnin palvelualueen avo- ja asumispalvelujen nimetyille henkilöille, 21.05.2019

Strategiajohtaja
§ 14 Pormestarin joukkorahoituskokeilu: tuki YSTI ry:n PopUp Hervanta 2019-kampanjalle, 16.05.2019

Tietohallintojohtaja
§ 41 Ajanvaraus- ja palvelunhallintasovelluksen (AVPH) raportointiosion toteutuksen hankinta Solita Oy:ltä, 22.05.2019
§ 42 RPA-palveluiden hankintaa koskevan option käyttäminen, 22.05.2019
§ 40 Tampereen kaupungin tietosuojavastaavan kokoama Tietotilinpäätös vuodelta 2018, 22.05.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
 

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti esitystään siten, että asunto- ja kiinteistölautakunnan 15.5.2019 pöytäkirja poistetaan käsiteltävien pöytäkirjojen joukosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että asunto- ja kiinteistölautakunnan 15.5.2019 pöytäkirja poistettiin käsiteltävien pöytäkirjojen joukosta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)