Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

§ 235 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntavaltuuston esityslistan 27.5.2019 (TRE:156/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 29.5.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

3) Sisä-Suomen syyttäjänviraston päätös 24.4.2019 (TRE:3815/03.07.02/2019) Atanas Aleksovskin syyttämättä jättämisestä Finnpark Oy:n hallitukseen nimeämistä koskevassa menettelyssä

4) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Heinämäki poistui kokouksesta keskustelun aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)