Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

§ 458 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

TRE:784/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 kokouksen täytäntöönpanolistan mukaiset toimeenpanoehdotukset hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Lauri Lyly ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisina esteellisiä valtuuston täytäntöönpanolistan 169 §:n käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta.

Kokouskäsittely

Taru Kuosmanen  oli esittelijänä läsnä kokouksessa Yli-Rajalan esteellisyyden ajan.

Varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio toimi puheenjohtajana Lylyn esteellisyyden ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)