Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Kansalliselle Kokoomukselle

TRE:7729/00.00.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Perämaa Juha, Lakimies, Juha.Peramaa@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston todettua 17.12.2018 varavaltuutettu Lauri Helken varavaltuutetun luottamustoimet päättyneiksi on Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jäänyt vajaaksi.

Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain 93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Satu Keski-Saari määrätään Kansallisen Kokoomuksen 16. varavaltuutetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 10.1.2019 § 7 määrännyt Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmän 16. varavaltuutetuksi Satu Keski-Saaren.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan päätös merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juha Perämaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)