Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 22.1.2019
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.1.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 4 Lausunnon antaminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lunastuslupahakemuksesta, 17.01.2019

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 1 Lausunto luonnoksesta henkilöllisyyden toteamisesta hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa ym., 17.01.2019

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 2 Lausunto ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa, 17.01.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 8 Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät sekä tilausten tekijät 23.1.2019 alkaen toistaiseksi, 23.01.2019
§ 9 Tontin 837-201-1105-29 (Pispalan valtatie 110) ja sillä olevien rakennusten myyminen, 23.01.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 11 Tietopyyntö koskien asemakaavoituksen kokousmuistiota, 18.01.2019
§ 12 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 1.1.2019 alkaen, 18.01.2019

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 1 Osastonylilääkärin viran täyttämättä jättäminen psykososiaalisen tuen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, 23.01.2019

Pelastusjohtaja
§ 10 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen, 18.01.2019

Pormestari
§ 5 Kulttuuripääkaupunkihaku 2026 - ohjausryhmän nimeäminen, 17.01.2019
§ 6 Kaupunginhallituksen konsernijaoston osallistuminen Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaajan koulutukseen Tampereella, 17.01.2019
§ 7 Vieraanvaraisuus Sara Hildénin taidemuseolle, 21.01.2019
§ 8 Vieraanvaraisuus How we can protect the Rule of Law in Europe -konferenssille 5.2.2019, 22.01.2019

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 1 Konserniyhteisöjen hallitusjäsenten koulutuksen hankinta FCG Koulutus Oy:ltä, 23.01.2019
§ 2 Pankki- ja arvo-osuustilin lopettaminen Deutsche Bank Luxembourg S.A:ssa, 23.01.2019

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 1 Veturitallin esittely- ja näyttelytilan, ”Visit Centerin”, tilakoordinointipalvelut, 22.01.2019
§ 2 Visit Centerin sisustuskuvan hankinta Tuomo Rosenlundilta , 22.01.2019

Tietohallintojohtaja
§ 3 Microsoft-lisenssien hankinta Tampereen seudun ammattiopistolle, 21.01.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)