Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 33 Palopäällikön ja ruiskumestarin virkojen lakkauttaminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella

TRE:500/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 0400 524 477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminnan uudelleen organisoinnin myötä palopäällikön (vakanssinumero 16004763) ja ruiskumestarin (vakanssinumero 50024264) virat jääneet avoimiksi ja ne voidaan lakkauttaa.

1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 43 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran lakkauttamisesta silloin, kun se ei kuulu muun toimielimen toimivaltaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palopäällikön virka (vakanssinumero 16004763) ja ruiskumestarin virka (vakanssinumero 50024264) lakkautetaan 1.2.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Esko Kautto, Miia Ojala, Jutta Heikkilä, Sirkku Pispala, Päivi Aalto, Saija Micklin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)