Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastattavana viimeistään maanantaina 4.2.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi nimetään Lassi Kaleva ja Minna Minkkinen (varalle Olga Haapa-aho ja Jouni Ovaska).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)