Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 30.1.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

2) Vanhusneuvosto esitti 14.3.2018 § 17 aloitteenaan, että vanhusneuvoston kanta lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin luottamuselimet tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä ja että tämän kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan. Hallintojohtaja on kirjeellään 8.1.2019 antanut vastauksen aloitteeseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pekka Salmi, Iiris Suomela, Mikko Aaltonen, Johanna Loukaskorpi ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)