Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tullinkulman tilamuutosten tarveselvitys ja hankesuunnitelma

TRE:6815/10.03.07/2018

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle, hankearkkitehti Kirsti Hankelalle sekä kehittämiskoordinaattori Monika Solalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asiasta käydyn keskustelun aikana.

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)