Kaupunginhallitus, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupungnihallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.1.2018
- sosiaali- ja terveyslautakunnan 18.1.2018

sekä seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

Hankejohtaja
§ 7 Ranta-Tampella, melusesteen rakennuttaminen ja valvonta, 19.01.2018
§ 8 Santalahden tapahtumapuiston konseptisuunnitelman ja rakennussuunnitelman tilaaminen Ramboll Oy:ltä, 19.01.2018

Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
§ 18 Palveluesimiehen toimen täyttäminen Pappilanpuiston campuksella, 22.01.2018

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 5 Co-created Health and Wellbeing -hankkeeseen osallistuminen ja hankkeen koordinointi, 18.01.2018
§ 6 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö, päivitys, 19.01.2018
§ 7 Tontinosan 837-201-1139-12-V000X (Epilä) Vaakonkatu 20 vuokraaminen, 22.01.2018
§ 8 Tontin 837-230-3548-11 vuokraaminen Pohjolan Design-Talo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 22.01.2018

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijän varahenkilöt, 18.01.2018
§ 9 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvässä asiassa, 24.01.2018

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 7 Rekrytointilisän maksaminen kaupunkiympäristön suunnittelun viheralueet ja hulevedet -yksikössä, 23.01.2018
§ 8 Ympäristötarkastajan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen ympäristönsuojeluyksikössä, 23.01.2018
§ 6 Pysäköintivirhemaksujen poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä luopuminen, 23.01.2018

Konsernijohtaja
§ 4 Konsernipalveluyksikkö Kopparin hinnat 1.1.2018 alkaen, 22.01.2018
§ 3 Vanhentuneiden konsernimääräysten kumoaminen, 22.01.2018

Pelastusjohtaja
§ 9 Valvontasuunnitelma 2018, 22.01.2018
§ 10 Palokunnan stipendi- ja virkistysrahaston hallituksen jäsenten toteaminen, 23.01.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö
§ 8 Vastaavan sairaanhoitajan toimen täyttäminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, 23.01.2018
§ 9 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen psykiatria- ja päihdekeskuksessa, 23.01.2018
§ 10 Taloussihteerin määräaikaisen toimen täyttäminen Pirkanmaan tulkkikeskuksessa, 23.01.2018
§ 11 Sosiaalityöntekijän viransijaisuus Aikuissosiaalityössä, 25.01.2018

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 2 Sairaalahuoltajan toimien täyttäminen vastaanottotoiminnassa, 24.01.2018

Ympäristöjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 3 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydessä, 19.01.2018
§ 4 Terveystarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen elintarvikevalvonnassa, 22.01.2018
§ 5 Ympäristöinsinöörin viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen elintarvikevalvonnassa, 22.01.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)