Kaupunginhallitus, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:75/00.01.03/2018

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 29.1.2018 esityslistat (TRE:842/00.03.01/2018). Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.pshp.fi/ktweb/

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallituksen esityslistan 31.1.2018 (TRE:843/00.03.01/2018). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

3) Kaupunginhallitus keskusteli raitiotien läheisyydessä tapahtuvista kiinteistökehityshankkeista. Keskustelun aikana kokouksessa olivat läsnä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, johtaja Mikko Nurminen, johtaja Teppo Rantanen, hankejohtajaTero Tenhunen ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)