Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

§ 363 Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021 päivitys

TRE:5323/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Lyly Lauri, Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lauri Lylyn pormestariohjelma, Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere, on laadittu valtuustokaudelle 2017–2021. Ohjelma kertoo valtuuston enemmistön tahdon Tampereen kehittämisen suunnasta ja se on ollut perusta Tampereen vuoteen 2030 ulottuvalle strategialle.

Pormestariohjelmassa todetaan, että ohjelman välitarkastelu tehdään valtuustokauden puolessa välissä. Valtuustoryhmien puheenjohtajat päättivät pormestariohjelman päivityksestä 16.8.2019. Päivitys nähtiin tarpeelliseksi toimintaympäristömuutosten ja niihin liittyvien kehitysnäkymien sekä uuden hallitusohjelman valossa. Päivitys pitää sisällään vuonna 2017 laaditun pormestariohjelman palvelulupauksia täydentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Päivityksen sisällöt eivät aiheuta muutostarpeita Tampereen strategiaan. Täydentävät tavoitteet ja toimenpiteet tullaan huomioimaan vuoden 2020 ja 2021 toiminnan ja talouden suunnittelussa talouden tasapainottaminen huomioon ottaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lyly Lauri, Pormestari

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere -pormestariohjelman 2017-2021 päivitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Lassi Kaleva saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Tuukka Salkoaho, Kaisa Läärä, Ritva Vakkuri, Anna-Maria Maunu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)