Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

§ 372 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupungihallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 27.8.2019
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.8.2019
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.8.2019
- yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 20.8.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 23 Lausunto luonnoksesta laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ym., 27.08.2019

Hankejohtaja
§ 50 Viinikanlahti, putkilinjan väliaikainen maisemointi, 29.08.2019
§ 51 Viinikanlahti, suunnittelukilpailun järjestämistä koskeva sopimus, 29.08.2019

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 32 Virtsankäsittelypilotin hankinta Hiedanrantaan (NutriCity-projekti), 23.08.2019
§ 33 Energiavarastot asuin- ja liikekortteleissa -tutkimus, Hiedanranta, 23.08.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 44 Perhekeskus - mukana tamperelaisten elämässä -projekti, 23.08.2019
§ 45 Konsultointipalvelun kustannusten maksamiseen osallistuminen, 26.08.2019

Konsernijohtaja
§ 104 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten hankinta, 29.08.2019
§ 105 Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelman 2019 täsmentäminen strategia- ja kehittämisyksikön osalta, 29.08.2019
§ 99 Kaupungin edustajan nimeäminen valtiovarainministeriön Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman valmisteluryhmään, 23.08.2019
§ 100 Tampereen kaupungin osallistuminen World Music Expo -tapahtuman tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 29.08.2019
§ 101 Tampereen kaupungin osallistuminen varustepenkkipunnerruksen EM 2019 -kilpailujen tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 29.08.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 123 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 28.08.2019

Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 6 Kahden ylipalomiehen viran täyttäminen, 26.08.2019
§ 7 Neljän paloesimiehen viran täyttäminen, 26.08.2019
§ 8 Yhdentoista palomiehen viran täyttäminen, 26.08.2019

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 14 Kassojen perustamispäätöksen päivittäminen ja kassojen lakkauttaminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 28.08.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)