Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 367 Tampereen kaupungin vastaus kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina 

TRE:4943/06.00.02/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja
  • Salkoaho Tuukka, Yhteysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 11.7.2019 kuntiin kyselyn koskien kuntien roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana. Kysely on esiselvitystä hallitusohjelmassa mainittuun vuoden 2019 loppuun mennessä laadittavaan erilliseen selvitykseen kuntien roolista toimia sote-palvelujen tuottajina. Kysely on lähetetty kunnille verkkokyselynä. Vastausaikaa kyselyyn on 13.9.2019 klo 12 asti.

Selvitysprosessin aikana kuntia tullaan kyseisen esiselvityksen lisäksi kuulemaan syksyn aikana erikseen määriteltävällä tavalla. Kyselyssä kysyttyjä tuottamisvaihtoehtoja ovat:

1) Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteella tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palveluntuottajana. Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella.

2) Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus määräytyisi sopimuksen perusteella.

3) Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla.

4) Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta.

Tampereen näkemyksen mukaan kuntien mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita on selvitettävä valmistelussa avoimesti. Selvitystyössä on otettava kantaa järjestäjän ja tuottajan rooleihin muuttavassa tilanteessa, jossa tuottajana toimii toinen julkisen vallan organisaatio. Työssä on tältä osin selvitettävä myös mahdollisuus järjestämisvastuun osittaiseen jakamiseen (vrt. kunnat ja sairaanhoitopiiri). Lähtökohtaisesti tavoitteena tulee olla paikalliset joustot. Lisäksi selvitystyössä on huomioitava selvitys Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta. Mikäli ratkaisu tältä osin löytyy, on sitä kyettävä hyödyntämään suurimmissa kasvukeskuksissa laajemminkin.  Tuottajan roolin arviointi edellyttää myös tietoa siitä, miten rahoitus järjestettäisiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin vastaus sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Tuukka Salkoaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)