Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

§ 370 Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi liikuntatoimessa - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

TRE:9326/12.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paavola Pekka P., Liikunta- ja nuorisoyksikönjohtaja, Pekka.P.Paavola@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin liikuntapaikkojen vuorojako perustuu tasapuoliseen menettelyyn. Vuoroja ei jaeta nais- tai mieskiintiöillä, vaan vuorot myönnetään seuroille, jotka jakavat vuorot edelleen omille käyttäjäryhmilleen huomioiden erityisesti lasten ja nuorten toiminnan. Näin ollen vuorojen tasa-arvoinen jakamisvastuu on seuroilla.

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on linjannut, että painopisteenä esimerkiksi avustustoiminnassa on lasten ja nuorten toiminnan tukeminen, mikä ohjaa osittain myös vuorojakoa.

Sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn valmistelu Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tulisi käynnistää vuonna 2020 siten, että menettelyä voidaan hyödyntää tulevien kausien liikuntapaikkavuorojen jakamisessa sekä vuoden 2021 toiminta-avustusvalmistelussa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta toivoo, että Tampereen kaupungin sukupuolivaikutusten arvioinnissa otetaan mallia muun muassa Helsingin kaupungin Liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arvioinnista ja Oulun kaupungin liikunnan sukupuolivaikutusten selvityksestä."

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Lautakunta toivoo, että Tampereen kaupungin sukupuolivaikutusten arvioinnissa otetaan mallia muun muassa Helsingin kaupungin Liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arvioinnista ja Oulun kaupungin liikunnan sukupuolivaikutusten selvityksestä."

Noora Tapio kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Minna Minkkinen, Pekka P. Paavola, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)