Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

§ 365 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2020

TRE:4997/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Tuire Nyyssönen, puh. 040 801 6101, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuusto kokoontuu aiempaan tapaan maanantaisin neljän viikon väliajoin klo 17.00. Näiden kokousten lisäksi valtuusto on pitänyt marraskuussa kaksi kokousta, joista toisessa se on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman klo 9.00. Lisäksi valtuusto on pitänyt ennalta teemoitettuja seminaareja ja iltakouluja. Kyselytunteja pidetään tarvittaessa valtuuston puheenjohtajan määrittelemien kokousten yhteydessä.

Iltakoulut järjestetään valtuustopäivinä klo 15.00 - 16.30 ja kyselytunnit klo 15.30 - 16.30. Mikäli tarvetta iltakouluille varattuina aikoina ei ole, niiden tilalla pidetään kyselytunti.

Aikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon tilinpäätös- ja talousarvioprosessi sekä vuoden 2020 koulujen loma-ajat, siltä osin kuin ovat olleet saatavilla.

Konsernihallinnon toimielin- ja kirjaamopalveluissa on laadittu seuraava ehdotus valtuuston kokousaikatauluksi vuodelle 2020:

ma 27.01. klo 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 17.02. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 16.03. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 20.04. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 18.05. klo 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 15.06. klo 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 17.08. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 07.09. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 19.10. klo 17.00, välitilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 16.11. klo   9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 23.11. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 14.12. klo 17.00, kyselytuntivaraus

Valtuusto päättää kokousaikataulunsa ensimmäisenä, jotta muut toimielimet pystyvät valmistelemaan omat aikataulunsa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ehdotus valtuuston vuoden 2020 kokousaikatauluksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)