Kaupunginhallitus, kokous 29.4.2019

§ 183 Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Kansalliselle Kokoomukselle

TRE:2492/00.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Perämaa Juha, Lakimies, Juha.Peramaa@tampere.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Hannele Strömbergin kuoltua 5.2.2019 on Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jäänyt vajaaksi.

Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain 93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Markus Koskinen määrätään Kansallisen Kokoomuksen 16. varavaltuutetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 8.4.2019 § 22 määrännyt Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmän 16. varavaltuutetuksi Markus Koskisen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan päätös 8.4.2019 § 22 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)