Kaupunginhallitus, kokous 29.4.2019

§ 189 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 24.4.2019 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 47 Koulutuspäällikön virkaan siirtäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 18.04.2019
§ 52 SeClog- Smart electric Citylogistics - Älykäs sähköinen kaupunkilogistiikka -hankkeeseen osallistuminen, 18.04.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 23 Potilasasiamiespalvelun tuottaminen Lempäälän kunnalle, 24.04.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 52 Akulatinkadun rakennustyön tilaaminen, 18.04.2019
§ 53 Satamien, matonpesupaikkojen ja vesiaiheiden kunnossapito, 18.04.2019
§ 54 Korkinmäen silla (W) korjausurakka, 18.04.2019
§ 55 Alueen Isokuusi III toisen rakennusurakan tilaaminen Tampereen Infralta, 18.04.2019

Pormestari
§ 50 Kaupungin edustajan nimeäminen LSS19-valmiusharjoituksen ohjausryhmään, 18.04.2019

Strategiajohtaja
§ 11 Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaa ja ohjausta koskevan selvityksen hankinta, 23.04.2019

Tietohallintojohtaja
§ 30 Kuntahankintojen puitesopimukseen sitoutuminen, KLKH 160 ICT-asiantuntijapalvelut, 18.04.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)