Kaupunginhallitus, kokous 29.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 188 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8564 koskevassa asiassa

TRE:2786/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Marjut Ahponen, puh. 040 689 1326, yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.2.2018 § 24 asemakaavan nro 8564, XII (Kyttälä), Tuomiokirkonkatu 38, Otavalankatu 8.

Asunto Oy Tuomiokirkonkatu 23 ja Asunto Oy Pirkanportti valittivat kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 9.11.2018. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen sekä katselmuksen toimittamista ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Yhtiöt ovat jättäneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen ja valituksen. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta selitystä hakemuksen ja valituksen johdosta. Määräpäivä selityksen antamiselle on 30.4.2019.

Projektiarkkitehti Marjut Ahposen, yleiskaavapäällikkö Pia Hastion ja lakimies Patricia Nikon ehdotus korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettavaksi selitykseksi on liitteenä. Ehdotuksen mukaan valituslupahakemus tulee hylätä. Mikäli valituslupa myönnetään, valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen selitys asemakaavaehdotusta nro 8564 koskevan valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Marjut Ahponen, Pia Hastio, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)