Kaupunginhallitus, kokous 29.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 181 Tampereen kaupungin vastaus kyselyyn alustavista näkemyksistä sote-uudistuksen toteuttamisesta Pirkanmaalla

TRE:2520/00.03.00/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja
  • Salkoaho Tuukka, Yhteysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan kunnat kokoontuivat 4.4.2019 keskustelemaan sote-uudistuksen seuraavista vaiheista Pirkanmaalla. Yhteinen näkemys oli, että sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on tarpeen kehittää kuntapohjaisesti seuraavalla hallituskaudella vaiheittain sekä alueelliset erot huomioon ottaen. Uudistamista tulisi tehdä ennen kaikkea asukkaiden tarpeet edellä.

Yhteistyömahdollisuuksien selvittelyä päätettiin jatkaa kunnille ja sairaanhoitopiirille suunnatun kyselyllä. Kyselyn avulla haetaan suuntaa valmistelulle ja pyritään kokoamaan kuntien ja sairaanhoitopiirin alustavat näkemykset etenemisestä, tavoitteista ja mahdollisista reunaehdoista. Kyselyllä ei ole tarkoitus hakea organisaatioiden sitovia päätöksiä malleihin tai yhteistyöratkaisuihin.

Vastausaikaa kysymyksiin on 2.5.2019 klo 16.00 mennessä. Yhteenveto vastauksista esitellään Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 10.5.2019.

Tampereen vastausten keskeinen viesti on, että kaupunki on valmis etenemään kuntapohjaisessa valmistelussa niin toiminnan sisältöjä kuin rakenteitakin tarkastellen. Valmistelun alkuvaiheessa työn painopiste tulee olla erilaisten vaihtoehtojen vahvuuksien ja heikkouksien arvioinnissa. Lisäksi kaupungin näkemyksen mukaan valmistelussa tulee ottaa huomioon tulevan hallitusohjelman sote-linjaukset ja kuntia koskevat muut linjaukset sekä jo tehdyn sote-maku valmistelun johtopäätökset. Valmistelussa olisi tarkoituksenmukaista edetä siten, että uusi kuntavetoinen sote-malli on toiminnassa vuonna 2021. Mikäli valmistelun aikana nousee esiin selkeitä yhdessä tehtäviä kokonaisuuksia, näitä on tarkoituksenmukaista toimenpanna jo ennen kuin pirkanmaalainen sote-ratkaisu on mahdollista ottaa kokonaisuutena käyttöön.

Lisäksi kaupunki katsoo, että sillä on edellytykset toimia valmistelun vastuuorganisaationa.  

Luonnos Tampereen kaupungin vastaukseksi kyselyyn on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin vastaus kyselyyn alustavista näkemyksistä sote-uudistuksen toteuttamisesta Pirkanmaalla hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Tuukka Salkoaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)