Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 486 Eron myöntäminen Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajalle luottamustoimesta ja täydennysvaali

TRE:7729/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lauri Helke on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan ja pyytää siksi eroa luottamustoimestaan Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uudeksi jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan valtuusto valitsee puheenjohtajan johtokunnan varsinaisista jäsenistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Lauri Helkelle myönnetään ero Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokuntaan valitaan puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, Lauri Helke, Luottamushenkilömuutokset, Palkat 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat