Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 488 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta muutoksista vuoden 2016 talousarvioon

TRE:1889/02.02.01/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 13.6.2016 § 95 päättänyt, että Vt 12 Tampereen Rantaväylän tunnelihankkeelle hyväksytään laajuusmuutoksista aiheutuva 10 miljoonan euron lisävaltuus; vuoden 2016 talousarvioon tehdään päätöksen liitteessä esitetyt muutokset, joita ovat muun ohessa 8,6 miljoonan euron lisäys Rantaväylän tunnelin nettoinvestointimenoihin, 6 miljoonan euron lisäys kaupunkiympäristön kehittämisen maanhankinta toimintatuloihin sekä 1,7 miljoonan euron lisämääräraha raitiotien investointimenoihin ja sitä vastaava valtion rahoitusosuus 0,51 miljoonaa euroa investointien rahoitusosuuksiin; ja muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on 68,897 miljoonaa euroa, tilikauden tulos -23,390 miljoonaa euroa ja investointien rahavirta 242,880 miljoonaa euroa.

Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden hylättyä valituksen edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 12.11.2018 taltio 5165 hylännyt valituksen. Päätös on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.11.2018 taltio 5165 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat