Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 489 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valitukseen koskien raitiotien osan 1 toteuttamista

TRE:6365/08.01.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 7.11.2016 § 50 tekemällään päätöksellä päättänyt, että kaupunki toteuttaa Tampereen raitiotien toteutussuunnitelman osan 1, Hervanta-keskusta-Tampereen yliopistollinen sairaala, mukaisen raitiotiehankkeen; osan 2 osalta edetään toteutussuunnitelman mukaisessa tavoiteaikataulussa; ja raitiotiejärjestelmän toteutusmalliksi valitaan osakeyhtiö. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden hylättyä valituksen edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 12.11.2018 taltio 5164 jättänyt valituksen toisen valittajan osalta tutkimatta ja muutoin hylännyt valituksen. Päätös on esityslistan liitteenä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.11.2018 taltio 5164 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Ville-Mikael Tuominen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat