Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 497 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 21.11.2018
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 22.11.2018
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 28.11.2018 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 27.11.2018
- Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 27.11.2018
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 21.11.2018

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 27 Lausunto asiakassetelin arvon määrittäminen -raportista, 26.11.2018

Hallintojohtaja
§ 110 Hallintosihteerin toimen perustaminen hallintoyksikön Toimielin- ja kirjaamopalveluihin, 25.11.2018
§ 112 Projektiasiantuntijan toimen täyttäminen konsernipalveluyksikön projektitoimistossa, 27.11.2018
§ 113 Arkistojen digitointi -projekti, 27.11.2018
§ 114 Kaupungin kassapalvelujen aukiolo 14.12.2018 ja 31.12.20118, 29.11.2018

Hankejohtaja
§ 92 Ranta-Tampellan kanavan kaiteet, lisätyö, 25.11.2018
§ 93 Särkänniemen alueen asemakaavan muutos, lisätyö, 25.11.2018
§ 94 Keskuspuhdistamon viemärilinjaukset ja Raitiotielinjaus Viinikanlahden alueen kannalta, 25.11.2018
§ 95 Tampereen keskustan elinvoimalaskennan päivitys, 25.11.2018
§ 97 Ranta-Tampellan kanavaan liittyvä Ranta-Tampellan sillan tuki 1 porapaalutus, 27.11.2018
§ 96 Tampereen asemakeskuksen yleissuunnitelma ja hankekehitystyötä koskeva sopimus, 27.11.2018

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 103 Henkilöstöasiantuntijan toimen perustaminen työllisyyspalvelujen palveluryhmään, 28.11.2018
§ 104 Projektin siirto ammatillisen koulutuksen palveluryhmään, 28.11.2018
§ 105 Päätöksen purkaminen koskien alueen vuokraamista Strada Energy Finland Oy:lle, 28.11.2018
§ 106 Määräalan myyminen tontista 837-270-2675-1 TITRY ry:lle, 28.11.2018
§ 107 Alueen vuokraaminen Strada Energy Finland Oy:lle tonteilta 837-263-2500-28 ja 14 , 28.11.2018

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 84 Analyysien hankinta toiminnan ja talouden tehostamiseksi hyvinvointipalveluissa, 29.11.2018

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 139 Tampereen raitiotien suunnitteluun liittyvien pienten erillistöiden hankinta, 26.11.2018
§ 141 Diplomityön tilaaminen Tampereen raitiotien pysäkkien aidosta saavutettavuudesta, 26.11.2018
§ 142 Eläinlääkäripalveluiden päivystysaikainen hankinta pieneläimille, 26.11.2018
§ 144 Valoköynnösten hankinta Hämeenkadun kivijalkayrityksille, 26.11.2018
§ 145 Kamerapalvelun hankinta raitiotien rakentamisen dokumentointiin, 26.11.2018
§ 143 Rakennusvalvonnan saatavan perinnästä luopuminen, 26.11.2018
§ 140 Sivukivi kiertoon -hankkeeseen osallistuminen, 26.11.2018
§ 148 Canemure - Towards Carbon Neutral Municipalities -projektin toteuttaminen, 29.11.2018

Konsernijohtaja
§ 179 Konsernimääräys: Vuoden 2018 tilinpäätöksen laadinta, 29.11.2018
§ 180 Tampereen kaupungin ja Remonttitalo Oy:n välinen sovintosopimus julkisivurakenteiden puitesopimusta koskevassa asiassa, 29.11.2018
§ 177 Finnpark Oy:n ainoan osakkeenomistajan päätös hallituksen valinnasta, 23.11.2018
§ 178 Musiikinkäyttökorvaukset Teostolle vuonna 2019, 29.11.2018

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 223 Urheilulaitoksen hoitajan toimen täyttäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä, 28.11.2018
§ 224 Urheilulaitoksen hoitajan toimen (3) täyttäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä, 28.11.2018

Pelastusjohtaja
§ 102 Pyöräkuormaajan hankinta, 28.11.2018
§ 103 Huoltopakettiauton hankinta, 28.11.2018
§ 104 Käytetyn säilöauton alustan hankinta, 28.11.2018
§ 105 Kahden käytetyn CAFS-sammutuspumpun hankinta , 28.11.2018
§ 106 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös palotarkastuksessa annettua määräystä koskevaan valitukseen, Splenden Oy, 28.11.2018

Pormestari
§ 164 Vieraanvaraisuus Tampereen Saskia ry:lle 16.5.2020, 23.11.2018
§ 165 Vieraanvaraisuus Tampereen Kokoomus ry:lle 8.2.2019, 23.11.2018
§ 166 Vieraanvaraisuus Tampereen yliopistolle 10.12.2018 , 23.11.2018
§ 167 Vieraanvaraisuus Tampereen Oopperan La Bohème -oopperan yhteydessä 13.2.2019, 29.11.2018
§ 168 Köyhyysohjelma, 29.11.2018

Talousjohtaja
§ 10 Talouden ohje: Vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmien laadinta, 29.11.2018

Tietohallintojohtaja
§ 89 Selman tietoturvan ja -suojan auditointipalvelun ostaminen Kuntien Tiera Oy:ltä, 22.11.2018
§ 91 Tietovarastoinnin ja raportoinnin asiantuntijapalveluiden palvelusopimuksen irtisanominen, 28.11.2018
§ 92 Tietohallinnon asiantuntijapalvelun ostaminen Kuntien Tiera Oy:ltä , 28.11.2018
§ 90 Windows10 - käyttöönotto ja levitys -projekti, 23.11.2018

Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 9 Omavalmentajan toimien täyttäminen 1.1.2019 lukien, 23.11.2018
§ 10 Omavalmentajan toimien (sosiaalityöntekijän kelpoisuus) täyttäminen työllisyyspalveluissa, 23.11.2018
§ 11 Palvelupäällikön toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, Työllisyys- ja koulutuspalvelut, 26.11.2018
§ 12 Palvelupäällikön toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, Monialaisen tuen aikuisten työllisyyspalvelut, 26.11.2018
§ 13 Palvelupäällikön toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, 26.11.2018
§ 14 Tiimiesimiehen toimen täyttäminen Työllisyyspalveluissa, Nuorten työllisyyspalvelut, 27.11.2018
§ 15 Tiimiesimiehen toimien (4) täyttäminen Työllisyyspalveluissa 1.1.2019 lukien, 27.11.2018

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 91 Hoitotyön päällikön toimen täyttäminen vastaanottotoiminnassa, 29.11.2018

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 65 Tampere Impressions -kuvateoksen hankinta liikelahjaksi, 28.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat