Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 482 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2018

TRE:3244/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lokakuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on heikentynyt syyskuun ennusteesta 5,4 milj. euroa ja tilikauden tulos päätyy 76,2 milj. euron alijäämään. Kaupunkitason tulosennuste on 9,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennusteen heikentyminen aiheutuu verotulojen 13 milj. eurolla pienentyneestä kertymäarviosta. Verotuloarvio on täsmentynyt verovuoden 2017 verotuksen valmistumisen myötä. Kaupungin yksiköiden ennusteet yhteensä ovat parantuneet syyskuun ennusteesta 6,7 milj. eurolla.

Nettomenojen kasvuennuste on parantunut 0,6 prosenttiyksiköllä ja nettomenojen kasvuennuste on 4,3 %. Verorahoitus on vähenemässä viime vuodesta yhteensä 4 milj. euroa eli 0,3 %. Talouden tasapainottamisohjelmasta on tulossa vuodelle 2018 noin 6,5 milj. euron vaikutukset.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ennuste on parantunut 4,4 milj. eurolla, josta kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikan ennuste on parantunut 2,0 milj. eurolla ja työllisyydenhoidon palvelujen ennuste 2,5 milj. eurolla. Konsernihallinnossa ICT-kehittämisen ennuste on parantunut 0,6 milj. eurolla ja Yhteiset erät -kokonaisuuden 0,6 milj. eurolla. Konsernipalveluyksikkö Kopparin ennuste on parantunut 1,3 milj. eurolla. Kaupunkiympäristön palvelualueen ennuste on parantunut 0,6 milj. euroa. Hyvinvoinnin palvelualueen ennuste on heikentynyt yhteensä 0,9 milj. eurolla.

Verotuloja on kertymässä 910 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 17 milj. eurolla. Yhteensä verotuloja on kertymässä 9 milj. euroa viime vuotta vähemmän. Kunnallisveroja on kertymässä 765 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 16,0 milj. eurolla. Kunnallisverotulot ovat pysymässä jäämässä 12 milj. euroa pienemmäksi vuotta 2017. Yhteisöveroja on kertymässä 69,0 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 2,0 milj. eurolla. Kiinteistöverojen 76,0 milj. euron kertymäarvio ylittää vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla.

Vuosikatteeksi on tulossa 32,7 milj. euroa, mikä kattaa poistoista 29 %.

Ulkoisten investointien nettomenoennuste on 227,1 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 21,5 milj. eurolla. Investointien tulorahoitusprosentiksi on tulossa 14 %. Vuosikatteen matalan tason ja investointien korkean tason vuoksi kaupungin lainamäärä kasvaa kuluvana vuonna 707 milj. euroon. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa on tulossa vuosisuunnitelman mukainen 3 003 euroa.

Talouskatsaukseen voi tutustua osoitteessa https://public.tableau.com/profile/tampereen.kaupunki#!/vizhome/Talouskatsaus102018/Etusivu?publish=yes

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 10/2018 merkitään tiedoksi.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee loppuvuoden aikana edelleen pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen.

 

Tiedoksi

Jukka Männikkö, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat