Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 498 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:75/00.01.03/2018

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntavaltuuston esityslistan 3.12.2018 (TRE:262/00.03.01/2018). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 10.12.2018 esityslistan (TRE:842/00.03.01/2018). Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.tays.fi/ktweb

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat