Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 485 Varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen

TRE:7729/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmän viides varavaltuutettu Lauri Helke on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen Tampereen kaupungin luottamustoimiin ja hänen luottamustoimensa varavaltuutettuna on päättynyt.

Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Lauri Helken luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan päättyneeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Helke, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset, Palkat1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat