Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 247 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2019

TRE:6191/00.00.03/2018

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 alustavan kokousaikataulun 1.10.2018. Uuden kaupunginhallituksen tulee hyväksyä kokousaikataulunsa vuodelle 2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen vuoden 2019 kokoukset pidetään liitteenä olevan kokousaikatauluehdotuksen mukaisesti maanantaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen istuntosalissa. Kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä maanantaina, pidetään suunnittelupainotteinen kehittämiskokous.

Puheenjohtajan kutsusta kaupunginhallitus voi kokoontua muinakin aikoina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, virastomestarit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat