Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 269 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 28.5.2019
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 15.5.2019
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 23.5.2019
- yhdyskuntalautakunnan 28.5.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 30 Tampereen Asemakeskus, Åkerlundinkatu – Ratapihankatu liittymäalueselvityksen tilaaminen Sitowise Oy:lta , 27.05.2019
§ 31 Tampereen Tullikamarinaukion ympäristön yleissuunnitelman tilaaminen Sitowise Oy:lta. , 27.05.2019
§ 32 Tammerkosken muurivalaistuksen valaistuksen ja valaistuslaitteiden sopimuk-sen tekeminen mukana olevien kiinteistöjen kanssa, 27.05.2019
§ 33 Tampereen Asemakeskus, yleissuunnittelun asiantuntijatyöpajat , 27.05.2019
§ 34 Kahvilakontin hankinta, 27.05.2019

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 88 Koulutuspäällikön viran täyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa 1.8.2019 alkaen, 24.05.2019
§ 91 Koulutuspäällikön ottaminen Tredun Pyynikin kampukselle 1.8.2019 alkaen, 24.05.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 30 Tampereen kaupungin ja Ehyt ry:n välinen aiesopimus, 27.05.2019
§ 31 Hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön päivittäminen, 27.05.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 65 Option käyttö Tasanteen alueurakassa, 29.05.2019
§ 66 Makkarajärvenkadun raitiotien ratapohjan ja eteiläisen kevyen liikenteen väylän rakennustöiden tilaaminen raitiotieallianssin laajuusmuutoksena, 29.05.2019
§ 64 Helsingin vanhan raitiovaunun, myyntikioskin sekä maa-alueen käyttö - sopimus kaupungin ja Tampere Tunnetuksi ry:n kesken, 29.05.2019

Konsernijohtaja
§ 75 Konsernimääräys: Luotto- ja maksukorttien käyttö Tampereen kaupungilla, 29.05.2019
§ 73 Lausunto Tampereen ensi- ja turvakoti ry:lle Aggredi-toiminnan käynnistämisestä Tampereella, 29.05.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 52 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 23.05.2019

Pelastusjohtaja
§ 54 Kahden palomestarin virkaan valinta, 27.05.2019

Pormestari
§ 39 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmän nimeäminen, 22.05.2019
§ 67 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen Vammaispalveluiden neuvottelupäiville Helsingissä, 29.05.2019

Strategiajohtaja
§ 16 Konseptointityön hankkiminen Miltton Oy:ltä, 27.05.2019

Tietohallintojohtaja
§ 43 Terveystasku-palvelun irtisanominen, 24.05.2019
§ 45 ICT-kehittämismäärärahan allokointi Tiedolla johtaminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa -projektille, 28.05.2019
§ 46 ICT-kehittämismäärärahan allokointi - PSOP-järjestelmä, 28.05.2019
§ 44 Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto kaupunkitasoisesti -projekti, 28.05.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat