Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 240 Tampereen kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 2019 - 2025

TRE:3344/12.01.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Viitasaari Tuija, Kasvatus- ja opetuspäällikkö, Tuija.Viitasaari@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma ohjaa kasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä, luo opetukselle painopisteitä sekä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen, ammatillisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin muutostarpeisiin. Koulutuspoliittisella ohjelmalla luodaan edellytyksiä jatko-opintoihin. Koulutuspoliittisen ohjelman tavoitteet ja tehtävät tulevat kaupunkistrategiasta, jossa on asetettu koulutus ja osaaminen kärkitavoitteeksi. Ohjelman painopisteitä ovat hyvinvointi, osaava henkilöstö, yhteisöllinen toimintakulttuuri, turvallinen ja terveellinen ympäristö, digitaaliset palvelut ja opetusteknologia sekä kestävä tulevaisuus.

Koulutuspoliittisen ohjelman on laatinut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Apulaispormestari Johnna Loukaskorpi, puheenjohtaja
Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki
Kehitysjohtaja Tuula Hoivala
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen
Lehtori Arto Kauppinen
Johtaja Taru Kuosmanen
Palvelupäällikkö Pia Mikkola
Palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto
Vastaava rehtori Ville Raatikainen
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio
Apulaisrehtori Tuula Vatanen
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari
Suunnittelija Heljä Tokas, sihteeri
Leena Tiainen, sihteeri

Koulutuspoliittinen ohjelma viedään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma hyväksytään omalta osaltaan ja esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Tämän ponnen hyväksyessään elinvoima- ja osaamislautakunta esittää koulutuspoliittiseen ohjelmaan muutettavaksi seuraavia kohtia:

 • Lisäysesitys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
 • Lisäysesitys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään aktiivisesti, sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
 • Muutosesitys sivulle 9: Sana "työstä" lauseessa "Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä ja yhteisöstä" korvataan sanalla "toiminnasta".
 • Muutosesitys sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" 2. kappaleen 1. lauseesta."

Kokouskäsittely

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Milka Hanhela teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Tämän ponnen hyväksyessään elinvoima- ja osaamislautakunta esittää koulutuspoliittiseen ohjelmaan muutettavaksi seuraavia kohtia:

 • Lisäysesitys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
 • Lisäysesitys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään aktiivisesti, sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
 • Muutosesitys sivulle 9: Sana "työstä" lauseessa "Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä ja yhteisöstä" korvataan sanalla "toiminnasta".
 • Muutosesitys sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" 2. kappaleen 1. lauseesta."

Inna Rokosa kannatti Hanhelan esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kymmenen minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

Viitasaari Tuija, Kasvatus- ja opetuspäällikkö, Tuija.Viitasaari@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma ohjaa kasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä, luo opetukselle painopisteitä sekä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen, ammatillisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin muutostarpeisiin. Koulutuspoliittisella ohjelmalla luodaan edellytyksiä jatko-opintoihin. Koulutuspoliittisen ohjelman tavoitteet ja tehtävät tulevat kaupunkistrategiasta, jossa on asetettu koulutus ja osaaminen kärkitavoitteeksi. Ohjelman painopisteitä ovat hyvinvointi, osaava henkilöstö, yhteisöllinen toimintakulttuuri, turvallinen ja terveellinen ympäristö, digitaaliset palvelut ja opetusteknologia sekä kestävä tulevaisuus.

Koulutuspoliittisen ohjelman on laatinut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Apulaispormestari Johnna Loukaskorpi, puheenjohtaja
Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki
Kehitysjohtaja Tuula Hoivala
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen
Lehtori Arto Kauppinen
Johtaja Taru Kuosmanen
Palvelupäällikkö Pia Mikkola
Palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto
Vastaava rehtori Ville Raatikainen
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio
Apulaisrehtori Tuula Vatanen
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari
Suunnittelija Heljä Tokas, sihteeri
Leena Tiainen, sihteeri

Koulutuspoliittinen ohjelma viedään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma hyväksytään omalta osaltaan ja esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma hyväksytään omalta osaltaan, seuraavin muutoksin, ja esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi:

 • Lisäys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
 • Lisäys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään aktiivisesti, sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
 • Muutos sivulle 9: Toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon "Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä, toiminnasta ja yhteisöstä."
 • Muutos sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" toisen kappaleen ensimmäisestä lauseesta.
 • Lisäys sivulle 12: Lisätään lauseen "Ne merkitsevät sosiaalisesti ja ekologisesti ympäristöä vähän kuormittavia valintoja sekä kulttuurista osaamista" perään lause "Ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämistä."

Kokouskäsittely

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Joni Lehtimäki poistui kokouksesta ja varajäsen Henrik Kähkönen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Varajäsen Aku-Paulus Sajakorpi poistui kokouksesta ja Seppo Kovala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Nuorisovaltuuston edustaja Maria Markkula poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Noora Tapio teki seuraavat muutosesitykset:

 • Muutosesitys 1: Lisäysesitys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
  Antti Hiitti kannatti Tapion esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 • Muutosesitys 2: Lisäysesitys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään aktiivisesti, sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
  Antti Hiitti kannatti Tapion esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.
  Puheenjohtajan äänestysesitys (Äänestys 1): Tapion muutosesityksen hyväksyminen JAA, muutosesityksen hylkääminen EI.
  Äänestyksen tulos: Tapion muutosesitys hyväksyttiin äänin 7-5 (yksi tyhjä ääni).
 • Muutosesitys 3: Muutosesitys sivulle 9: Sana "työstä" lauseessa "Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä ja yhteisöstä" korvataan sanalla "toiminnasta".
  Antti Hiitti kannatti Tapion muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.
  Puheenjohtajan äänestysesitys (Äänestys 2): Puheenjohtaja asetti Tapion esityksen äänestyksessä Kiemungin muutosesitystä vastaan.
  Äänestyksen tulos: Tapion muutosesitys hylättiin äänin 5-7 (yksi tyhjä ääni).
 • Muutosesitys 4: Muutosesitys sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" toisen kappaleen ensimmäisestä lauseesta.
  Antti Hiitti kannatti Tapion esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
 • Muutosesitys 5: Lisäysesitys sivulle 12: Lisätään lauseen "Ne merkitsevät sosiaalisesti ja ekologisesti ympäristöä vähän kuormittavia valintoja sekä kulttuurista osaamista" perään lause "Ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämistä."
  Antti Hiitti kannatti Tapion esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Terhi Kiemunki teki seuraavan muutosesityksen: Sivun 9 toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon "Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä, toiminnasta ja yhteisöstä".
Hannu Soro kannatti Kiemungin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys (Äänestys 2): Puheenjohtaja asetti Kiemungin esityksen äänestyksessä Tapion muutosesitystä (muutosesitys 3) vastaan.
Äänestyksen tulos: Kiemungin muutosesitys hyväksyttiin äänin 7-5 (yksi tyhjä ääni).

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 54%

  Johanna Loukaskorpi, Matti Helimo, Antti Hiitti, Hanna Salo, Noora Tapio, Henrik Kähkönen, Sofia Julin

 • Ei 5 kpl 38%

  Anne-Mari Jussila, Seppo Kovala, Sirpa Pursiainen, Terhi Kiemunki, Hannu Soro

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Islam al-Nassar

 • Jaa 5 kpl 38%

  Johanna Loukaskorpi, Antti Hiitti, Noora Tapio, Sofia Julin, Henrik Kähkönen

 • Ei 7 kpl 54%

  Anne-Mari Jussila, Hanna Salo, Islam al-Nassar, Seppo Kovala, Sirpa Pursiainen, Terhi Kiemunki, Hannu Soro

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Matti Helimo

Valmistelija

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma ohjaa kasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä, luo opetukselle painopisteitä sekä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen, ammatillisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin muutostarpeisiin. Koulutuspoliittisella ohjelmalla luodaan edellytyksiä jatko-opintoihin. Koulutuspoliittisen ohjelman tavoitteet ja tehtävät tulevat kaupunkistrategiasta, jossa on asetettu koulutus ja osaaminen kärkitavoitteeksi. Ohjelman painopisteitä ovat hyvinvointi, osaava henkilöstö, yhteisöllinen toimintakulttuuri, turvallinen ja terveellinen ympäristö, digitaaliset palvelut ja opetusteknologia sekä kestävä tulevaisuus.

Koulutuspoliittisen ohjelman on laatinut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, puheenjohtaja
Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki
Kehitysjohtaja Tuula Hoivala
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä
Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen
Lehtori Arto Kauppinen
Johtaja Taru Kuosmanen
Palvelupäällikkö Pia Mikkola
Palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto
Vastaava rehtori Ville Raatikainen
Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio
Apulaisrehtori Tuula Vatanen
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari
Suunnittelija Heljä Tokas, sihteeri
Erikoissuunnittelija Leena Tiainen, sihteeri

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 22.5.2019 Tampereen kaupungin vuosien 2019-​2025 koulutuspoliittisen ohjelman omalta osaltaan ja lisäsi toivomusponnen seuraavien kohtien muuttamisesta:

 • Lisäysesitys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -​lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
 • Lisäysesitys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään aktiivisesti,​ sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
 • Muutosesitys sivulle 9: Sana "työstä" lauseessa "Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä ja yhteisöstä" korvataan sanalla "toiminnasta".
 • Muutosesitys sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" 2. kappaleen 1. lauseesta."

 

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 23.5.2019 Tampereen kaupungin vuosien 2019-​2025 koulutuspoliittisen ohjelman omalta osaltaan seuraavin muutoksin:

 • Lisäys sivulle 6: "Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja opiskelijalähtöisiä tutkintojen toteuttamissuunnitelmia kehitetään" -​lauseen perään lisätään lause: "Laadukas ja riittävä lähiopetus taataan myös toimintaympäristöjen muuttuessa."
 • Lisäys sivulle 9: "Syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään aktiivisesti,​ sekä ennaltaehkäisevästi että tapauskohtaisesti puuttumalla. Toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten kokemiin haasteisiin ja puretaan hyvinvoinnin ja osallisuuden esteitä."
 • Muutos sivulle 9: Toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon "Lapsia ja nuoria kannustetaan vastuunkantamiseen omasta työstä,​ toiminnasta ja yhteisöstä."
 • Muutos sivulle 12: Poistetaan sana "kuluttajina" toisen kappaleen ensimmäisestä lauseesta.
 • Lisäys sivulle 12: Lisätään lauseen "Ne merkitsevät sosiaalisesti ja ekologisesti ympäristöä vähän kuormittavia valintoja sekä kulttuurista osaamista" perään lause "Ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämistä."

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma hyväksytään.

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Tampereen kaupungin vuosien 2019-2025 koulutuspoliittinen ohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Johanna Loukaskorpi, Anna-Kaisa Heinämäki, Tuula Hoivala, Kristiina Järvelä, Outi Kallioinen, Arto Kauppinen, Taru Kuosmanen, Pia Mikkola, Sari Pirttiluoto, Ville Raatikainen, Jorma Suonio, Tuula Vatanen, Tuija Viitasaari, Leena Tiainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat