Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

§ 270 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston esityslistan 10.6.2019 (TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/Valtuusto

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityslistan 19.6.2019 (TRE:755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita

 

 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

 

Kokouskäsittely

Aila Dündar-Järvinen, Mikko Aaltonen, Anna-Kaisa Heinämäki, Aleksi Jäntti, Johanna Loukaskorpi ja Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat