Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 686 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 28.11.2017
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 22.11.2017 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 28.11.2017
- Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta 23.11.2017

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Ammatillisen koulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 209 Ammatillisen ohjaajan toimen täyttäminen Tredussa 1.1.2018 alkaen, 28.11.2017
§ 210 Tikaspajan ammatillisen ohjaajan toimen täyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 28.11.2017
§ 211 Erikoissuunnittelijan ottaminen maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävään koulutukseen, 28.11.2017

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 10 Selvityksen antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, 28.11.2017

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 5 Lausunto Vaitinaron vesitäytöstä sekä valmisteluluvasta, 28.11.2017

Hallintojohtaja
§ 109 Henkilöstösuunnittelijan toimen täyttäminen Konsernipalveluyksikkö Kopparissa, 24.11.2017
§ 111 Määräaikaisen projektipäällikön tehtävän irtisanominen Konsernipalveluyksikkö Kopparissa, 29.11.2017
§ 106 Tampereen kaupungin ja Tallink Silja Oy:n välinen sopimus risteilyistä, 23.11.2017

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 11 Kestävän kehityksen Hiedanranta, 29.11.2017
§ 12 Hiedanranta, YVA-tarpeen arviointi, 29.11.2017
§ 13 Hiedanranta, biokaasun tuotannon koe- ja demonstraatiolaitteet , 29.11.2017
§ 14 Möljän ja muraaleitten valaistus osaksi Valoviikkoja, suunnittelun tilaaminen Whitenight Lighting Oy:ltä, 29.11.2017

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 109 Työnohjausta koskevan sopimuksen hyväksyminen, 24.11.2017
§ 110 Edustajien nimeäminen Tays erityisvastuualueen sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisasioiden yhteistyöryhmään, 28.11.2017

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 47 Kahden tietopalvelusihteerin toimen täyttäminen, 28.11.2017
§ 48 Määräaikaisen kirjastonhoitajan palkkaaminen, 28.11.2017

Pelastusjohtaja
§ 137 Elektronisen suurtehohälyttimen hankinta, 24.11.2017
§ 138 Arvion mukaisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen, Micklin, 24.11.2017

Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 77 Ensihoitajien virkoihin nimittäminen, 29.11.2017

Pormestari
§ 201 Köyhyystyöryhmän nimeäminen, 27.11.2017
§ 202 Korjattu päätös: ehdokkaan nimeäminen opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan 1.1.2018-31.12.2020, 24.11.2017
§ 203 Keskustan liikennejärjestelytyöryhmän nimeäminen, 27.11.2017
§ 204 Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan (AUNE) liittyvän asunnottomuustyöryhmän päivittäminen, 27.11.2017
§ 205 Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ohjausryhmän nimeäminen, 27.11.2017
§ 206 Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy -työryhmän nimeäminen, 27.11.2017
§ 207 Huumeongelman tilannekuva ja haittojen ennaltaehkäisty -työryhmän nimeäminen, 27.11.2017
§ 208 Vieraanvaraisuus Lokomon Sairauskassalle, 29.11.2017
§ 209 Vieraanvaraisuus WASCON 2018 ja ICCCBE 2018 - konferensseille 5.6.2018, 29.11.2017
§ 210 Vieraanvaraisuus Sininen tulevaisuus -puolueelle 16.12.2017, 29.11.2017

Strategiajohtaja
§ 9 Riskienhallinnan asiantuntijan palkkaaminen strategia- ja kehittämisyksikköön, 27.11.2017

Tietohallintojohtaja
§ 118 Timecon GMS 4.3. perusohjelmisto- ja työasemalisenssihankinta, 24.11.2017
§ 119 Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen hankinta, 24.11.2017
§ 120 Muutos Lupapiste-Palvelusopimukseen: Yleiset alueet -moduulin sopimuksen voimassaoloaika, 24.11.2017
§ 121 Tieto Oyj:n kanssa tehdyn IT -palvelusopimuksen laajentaminen SIAM -palvelulla, 24.11.2017
§ 122 Data-analytiikka liiketoiminnassa -koulutuksen hankinta Louhia Analytics Oy:ltä, 30.11.2017
§ 123 Suunterveydenhuollon Lifecare Ajanvaraus integraatiopalvelu/ODA-järjestelmä, 30.11.2017

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 63 Virastotalon valaistus itsenäisyyspäivänä, 27.11.2017
§ 62 Markkinointisuunnittelijan palkkaaminen yhteiskuntasuhteet -yksikköön , 27.11.2017

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)