Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 677 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 11.12.2017.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Irja Tulonen (varalle Lassi Kaleva ja Sinikka Torkkola).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)