Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 687 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:237/00.01.03/2017

Perustelut

1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan maakuntavaltuuston esityslistan 4.12.2017 (TRE:194/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

2) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 11.12.2017 esityslistan (TRE:518/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.pshp.fi/ktweb/

3) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityslistan 21.12.2017 (TRE:509/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/seutuhallitus/

4) Kiinalainen helmityö, jonka erityisasiantuntija Pekka Kivekäs on vastaanottanut Guangzhoun kaupungin opetusviraston ja rehtorien delegaatiolta 27.11.2017.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Ikonen, Pekka Salmi, Iiris Suomela, Mikko Aaltonen ja Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)