Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2020

§ 55 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 28.1.2020
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 23.1.2020
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 29.1.2020 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 28.1.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 3 Tampereen Asemakeskus, Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusimisen suunnittelu , 27.01.2020
§ 4 Ranta-Tampellan taitorakennuskohteiden valvonta, 27.01.2020
§ 5 Tampereen Asemakeskuksen tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tehtävät ja lisenssit vuodeksi 2020, 27.01.2020
§ 6 Hakametsän viestintäpalveluiden tilaaminen mainostoimisto Hill and Knowlton Finland Oy:ltä, 27.01.2020
§ 7 Kiinteistökehittämiskonsultoinnin tilaaminen Hakametsän kehityshankkeeseen Sivucon Oy:ltä, 27.01.2020
§ 8 Särkänniemen tapahtumarannan tapahtuma-aikaiset liikennejärjestelyt, rakennussuunnittelun tilaaminen Ramboll Finland Oy:ltä, 27.01.2020
§ 9 Valoviikkojen 2020 toteutussuunnittelun tilaaminen Whitenight Lighting Oy:ltä, 27.01.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 13 Asunto Oy Kuoppamäentie 31 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-126-611-3 vuokra-ajan jatkaminen, 30.01.2020
§ 14 Asunto Oy Nekalan Helmi -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-123-535-1 vuokra-ajan jatkaminen, 30.01.2020
§ 15 Asunto Oy Pirkkalanvaltatie 22 –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-105-85-71 vuokra-ajan jatkaminen, 30.01.2020
§ 16 Asunto Oy Pirkkapuisto –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-105-85-70 vuokra-ajan jatkaminen, 30.01.2020
§ 17 Asunto Oy Erätie 3 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-123-554-215 vuokra-ajan jatkaminen, 30.01.2020
§ 18 Asunto-osakeyhtiö Emilinkulma Tampere –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-105-85-69 vuokra-ajan jatkaminen, 30.01.2020
§ 19 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö, päivitys , 30.01.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 8 Hipunkulman rakennusurakka 2020, 27.01.2020
§ 9 Vanamon alikäytävän rakennusurakka, 27.01.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 6 Kantelu liikuntatilojen vuorojaosta, 24.01.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisjohtajan ja palvelujohtajien varahenkilöiden nimeäminen, 23.01.2020
§ 9 Järjestäjän työkalut- Verkostomaisen yhteistyömallin kehittäminen -hanke, 27.01.2020
§ 10 Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön päivitys, 29.01.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 14 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen perheneuvolassa, 27.01.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 6 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityön palveluiden Asta-hankkeessa, 24.01.2020

Pormestari
§ 11 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työllisyyden kuntakokeiluista, 23.01.2020
§ 12 ECoC-neuvottelukunnan täydennys, 28.01.2020
§ 13 Kaupunginhallituksen seminaari Hämeenlinnassa 3. - 4.2.2020, 28.01.2020

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 1 Osakerahasto-osuuksien myyminen, 28.01.2020

Tietohallintojohtaja
§ 3 AluePegasos-työhön, Rai- ja Kvark -projekteihin liittyvän valtionosuuden palauttaminen Pirkanmaan liitolle, 27.01.2020
§ 5 Vuoden 2020 ICT-kehittämismäärärahan allokointi, 24.01.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)