Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2020

§ 52 Muutokset vuoden 2020 talousarvion investointeihin 

TRE:845/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion 18.11.2019. Talousarviossa nettoinvestoinnit olivat 200,1 milj. euroa. Valtuuston hyväksymät vuoden 2019 nettoinvestoinnit olivat yhteensä 234,5 milj. euroa. Marraskuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan nettoinvestointien kokonaismäärä on jäämässä 153,9 milj. euroon, mikä on 80,6 milj. euroa alle valtuuston hyväksymän tason. Investointien lopullinen toteuma ei ole vielä tiedossa, mutta on mahdollista, että investoinnit toteutuvat nyt arvioitua pienempänä.

Investoinnit alittuivat hankkeiden aikatauluissa tapahtuneiden viivästysten vuoksi. Suurimmat investointien alitukset aiheutuivat talonrakennushankkeista,

Investointien uudelleenbudjetointeja esitetään yhteensä 40,1 milj. euron verran. Suurimmat summat ovat talonrakennushankkeiden 18,432 milj. euroa, Tredu-kiinteistöt Oy:n investointiavustus 5,657 milj. euroa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden 3,369 milj. euroa, Viiden tähden keskustan 3,0 milj. euroa sekä ICT-kehittämisen 3,0 milj. euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuuston 27.1.2020 päätös luovuttaa Hiedanranta Ky:lle apporttiomaisuutena määritellyt määräalat ja kiinteistöt rakennuksineen ja rakennelmineen vaikuttaa sekä investointimenoihin että pysyvien vastaavien luovutustuloihin 12,874 milj. eurolla.  

Esitettyjen muutosten jälkeen nettoinvestoinnit ovat -253,139 milj. euroa ja investointien rahavirta on -217,407 milj. euroa. Viime vuosien toteutumien perusteella on todennäköistä, että myös kuluvan vuoden investoinneista osa viivästyy erilaisten aikataulullisten viivästymisten vuoksi seuraavalle vuodelle ja nettoinvestoinnit tulevat alittumaan talousarviosta selkeästi. Tässä vaiheessa vuotta näitä kohteita ei kuitenkaan vielä tiedetä ja on syytä varautua siihen, että valtuuston hyväksymän talousarvion investointitaso lisättynä nyt esitettävillä investoinneilla toteutuu suunnitellusti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2020 talousarvion investointeihin tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen nettoinvestoinnit ovat -253,139 milj. euroa ja investointien rahavirta on -217,407 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, taloussuunnittelu, Erja Viitala, Markus Kiviaho, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Tero Tenhunen, Jarkko Oksala, Outi Kallioinen, Tuija Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)