Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2020

§ 56 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Johtaja Teppo Rantanen esitteli kaupunginhallitukselle yhteenvedon Keskusvirastotalon ja Frenckellin suunnittelun tilanteista.

2) Johtaja Mikko Nurminen esitteli kaupunginhallitukselle Suomi-rata hankeen tilannekatsauksen.

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Teppo Rantaselle, Mikko Nurmiselle, Taru Kuosmaselle, Lauri Savisaarelle, Heli Hirvelälle, Niina Pietikäiselle, Arto Vuojolaiselle ja Tuukka Salkoaholle

Rantanen, Kuosmanen, Savisaari, Hirvelä ja Pietikäinen olivat läsnä kokouksessa kohdan 1) aikana.

Mikko Nurminen, Arto Vuojolainen ja Tuukka Salkoaho olivat läsnä kohtien 1) ja 2) aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)