Kaupunginhallitus, kokous 5.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Valtuustoaloite senioreiden liikuntakortin saamiseksi Tampereelle - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

TRE:6622/12.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereella on tällä hetkellä useita edullisia ja maksuttomia liikuntamahdollisuuksia aloitteessa nimetylle kohderyhmälle. Kynnystä liikunnan pariin on madallettu alennettujen osallistumis- ja pääsymaksujen lisäksi mm. kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnalla. Liikuntapalvelut tarjoaa maksutonta henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja palveluissa on huomioitu ikääntyvät omana ryhmänään. Liikuntaneuvontaa saa myös terveysasemilta. Palvelutalot liikuttavat kaupunkilaisia maksuttomissa ryhmissä ja kuntosaleilla. Työväenopistossa on käytössä +65-seteli, jolla saa alennuksen valikoimasta liikunta- ja kulttuurikursseja. Liikunnan pariin innostamiseen on tarvittu monenlaisia keinoja, kuten neuvontaa ja vapaaehtoistoimintaa.

Liikuntapaikkojen maksuttomasta käytöstä yli 68-vuotiaille tamperelaisille tulisi tehdä selvitys. Selvityksen avulla saadaan tarkka tieto liikuntapalveluille koituvasta tulonmenetyksestä. Selvitys ottanee kantaa myös siihen, lisääkö ikään perustuva etu liikuntaa vai voisiko vastaavan rahasumman ohjata tasaisesta niille, joille maksullisuus on este harrastamiselle ja liikkumiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Taru Kuosmanen, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Mari Jalkanen, puh. 040 800 7874, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin selvityksen tekemiseen liikuntapaikkojen maksuttomasta käytöstä yli 68-vuotiaille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Heinonen, Johanna Riippi, Pekka P. Paavola, Jaakko Stenhäll, Mari Jalkanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)