Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 315 Asuntotonttien 837-109-990-7 ja 837-109-990-9 myyminen Ranta-Tampellasta

TRE:3679/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 93 tekemällä päätöksellä on asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-990-1 varattu 10.500 k-m2:n suuruinen määräosa (itäosa) Skanska Talonrakennus Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun ja Setlementtiasunnot Oy:lle 30.11.2018 asti.

Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 756 tekemällä päätöksellä 31.5.2019 asti.

Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-2018 järjestetyssä tonttihaussa, jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri ryhmittymälle.

Skanska Talonrakennus Oy:n ja Setlementtiasunnot Oy:n hakemuksen mukaan määräosalle rakentuu kolmesta talosta muodostuva ns. superkortteli: yksi taloista on pitkäaikaiseen omistusasumiseen keskittyvä talo. Toinen talo on lyhytaikaisempaan asumiseen keskittyvä co-living-talo Kotelli, jossa on joustavaa tilaa asumisen palveluille ja joustaville työntekemismuodoille. Kolmas talo on Setlementtiasuntojen kohtuuhintaista asumista tarjoava talo. Kolme taloa muodostavat yhteisön, joka tarjoaa asukkailleen ylisukupolvista omaehtoista aktiivista kaupunkielämää.

Ryhmittymä on kertonut, että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3 toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.

Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako, jonka perusteella on muodostunut tontit 837-109-990-7, 837-109-990-8 ja 837-109-990-9.

Skanska Talonrakennus Oy on pyytänyt tonttien ostamista siten, että tontin 837-109-990-7 ostaja on As. Oy Ranta-Tampellan Masuuni, Tampere ja tontin 837-109-990-9 ostaja on As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, Tampere.

Ryhmittymät ovat järjestäneet varauspäätöksen mukaisen arkkitehtikilpailun ja Skanska Talonrakennus Oy on esittänyt kilpailun perusteella laaditut hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat kaupungin laaturyhmässä tontista 837-109-990-9. Tontin 837-109-990-7 osalta suunnitelma tulee hyväksyttää rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Ottaen huomioon alueen sijainnin ja aiemman hinnoittelun oli hakuohjeissa kerrottu, että vapaarahoitteisen tuotannon osalta hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa ja ARA-tuotannon osalta 400 euron kerrosneliömetrihintaa.

Tontin 837-109-990-7 pinta-ala on 565 m2 ja tontin 837-109-990-9 pinta-ala on 1.073 m2. Molemmilla tonteilla on asuinrakennusoikeutta 3.500 k-m2. Tonteille rakennettava tuotanto on vapaarahoitteista, näin ollen molempien tonttien myyntihinta on 3.325.000 euroa.

Tonttien 837-109-990-7 ja -9 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteiden mukaiset kaupungin ja As. Oy Ranta-Tampellan Masuuni, Tampere ja As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, Tampere väliset, 25.6.2019 allekirjoitetut ehdolliset kauppakirjat.

Tontin 837-109-990-8 myymisestä Setlementtiasunnot Oy:lle valmistellaan erillinen myyntipäätös.

Ranta-Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa osana Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulotavoitetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tontti 837-109-990-7 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla As. Oy Ranta-Tampellan Masuuni, Tampere -nimiselle yhtiölle.

Tontti 837-109-990-9 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, Tampere -nimiselle yhtiölle.

Liitteenä olevat osapuolten väliset, 25.6.2019 allekirjoitetut ehdolliset kauppakirjat hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Skanska Talonrakennus Oy, Setlementtiasunnot Oy, Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy, Raija Tevaniemi, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)