Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 325 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- yhdyskuntalautakunnan 25.6.2019
- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 19.6.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 19 Selvitys aluehallintovirastolle asianosaisen kuulemisasiassa, 20.06.2019
§ 20 Selvityksen ja selityksen antaminen aluehallintovirastolle, 25.06.2019
§ 21 Lausunto SOTE tietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurista, 25.06.2019

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 23 Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle Finn Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Urjala), 20.06.2019

Avopalvelujohtaja
§ 174 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Asiakasohjausyksikkö/vammaispalvelut, 20.06.2019
§ 175 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Asiakasohjausyksikkö/vammaispalvelut, 20.06.2019

Hallintojohtaja
§ 29 Asiakasmaksusihteerin viran täyttäminen konsernihallinnon hallintoyksikössä, 27.06.2019
§ 31 Lakimiehen viran täyttäminen hallintoyksikön päätöksenteko ja lakiasioissa, 28.06.2019

Hankejohtaja
§ 38 Tampereen keskustan elinvoimalaskennan päivitys, 27.06.2019
§ 45 Ranta-​Tampellan kanavan laiturin ja siihen liittyvä​n rantamuurin rakennusrakan hankinta, 27.06.2019

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 26 Hiedanrannan kiertotalouden kehitystyön tilannearvioinnin tilaaminen., 25.06.2019
§ 27 Lielahden kartanopuiston yleissuunnitelman sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen,, 25.06.2019
§ 28 0-kuidun näytteenotto tutkimuksia varten sekä lauttakaluston vuokraus, 27.06.2019
§ 29 Hiedanrannan Järvikaupungin kunnallistekniikan ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelman päivitys, 27.06.2019
§ 30 Hiedanrannan Tehdaskaupungin kunnallistekniikan ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelman päivitys., 27.06.2019
§ 31 Nollakuidun kemikaalituotannon mikrobireaktorin hankinta ja käyttöönotto, Hiedanranta, 23.07.2019

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 129 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.8.2019 alkaen, 20.06.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 89 Hatanpään kaukojäähdytys -aiesopimuksen hyväksyminen, 28.06.2019
§ 90 Asiantuntijapalvelun hankinta Pluto Finlandilta yritysyhteistyön konseptointia varten , 28.06.2019
§ 92 Tampere Euroopan pääkaupungiksi 2026 -hankkeen markkinointi- ja viestintäpalvelun pienhankinnan keskeyttäminen, 22.07.2019
§ 83 Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut (KITE) - hankkeeseen osallistuminen, 26.06.2019
§ 84 Tampereen kaupungin osallistuminen People first: Nordic approach for impactful Smart Cities -projektiin, 20.06.2019
§ 91 Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät sekä tilausten tekijät 23.1.2019 alkaen toistaiseksi, 02.07.2019
§ 85 Toimivallan delegointi ESR-hankehakemuksen allekirjoittamista varten, 26.06.2019

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 39 Tampereen kaupungin ja Sopimusvuori ry:n välinen aiesopimus, 26.06.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 80 Hankintaoikaisu koskien liikennevalojen ja liikenteenhallinnan järjestelmien ylläpitotöiden hankintaa, 27.06.2019
§ 82 Hämeenkadun ajoradan nupukivien hankinnan ja asennuksen tilaaminen raitiotieallianssin laajuusmuutoksena, 27.06.2019
§ 83 Helsingin vanhan raitiovaunun teippaaminen, 27.06.2019
§ 89 Vuoreksen ja Hervantajärven alueiden päällystystyöt 2019 urakka 2 -rakennusurakan tilaaminen Tampereen Infralta, 02.07.2019
§ 90 Sanataidekokonaisuuden hankinta Tampereen raitiovaunuihin, 02.07.2019
§ 91 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, jätemato työmaa-aitaan, 02.07.2019
§ 92 Raitiotietekniikan asiantuntijapalvelut, 02.07.2019
§ 93 Sopimus kustannusjaosta: Ilmailunkadun ja Naistenmatkantien liittymän rakennusurakan osuus GRK-Infra Oy:ltä, 03.07.2019
§ 94 Tapahtumatuotannon hankkiminen Tampere Tunnetuksi ry:ltä, 03.07.2019
§ 95 Ratikkakahvilan avajaisten ohjelman hankinta, 05.07.2019
§ 84 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston esittelijän määrääminen, 27.06.2019

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 65 Rehtorin viran täyttäminen Koiviston koulussa (P065-19), 19.06.2019
§ 66 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen Amuri-Koulukadun varhaiskasvatusyksikössä, 24.06.2019

Kaupunginlakimies
§ 2 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen ajalla 1.6.-31.12.2019, 24.06.2019

Konsernijohtaja
§ 94 Vuoden 2020 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan tila- ja tuotantopalvelujen hankinta, 28.06.2019
§ 85 Konsernimääräys: Tampereen kaupungin laskutus- ja perintäohje, 27.06.2019
§ 84 Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta, 27.06.2019
§ 87 Salainen: Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien Tampereen kaupungin ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyyttä, 27.06.2019
§ 89 Tampereen kaupungin osallistuminen taidon EM-kilpailujen tukemiseen ja tapahtumaa koskevan sopimuksen hyväksyminen, 27.06.2019
§ 93 Palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien varahenkilöt, 27.06.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 63 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 26.06.2019
§ 66 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 26.06.2019
§ 67 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 26.06.2019
§ 68 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 26.06.2019
§ 69 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 26.06.2019
§ 81 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 82 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 83 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 84 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen eteläisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 85 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen eteläisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 86 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen eteläisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 87 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen itäisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 88 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen itäisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 89 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 90 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen itäisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 91 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 92 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2019
§ 97 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 31.07.2019

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 72 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, 04.07.2019

Pelastusjohtaja
§ 71 Tikasauton hankinta, 15.07.2019
§ 75 Päivystäjien kelpoisuuksien toteaminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 24.07.2019

Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta
§ 5 Päivystäjän viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksessa, 30.07.2019

Pormestari
§ 76 Vieraanvaraisuus Eläkeliiton Pirkanmaan piiri ry:lle 7.6.2021, 25.06.2019
§ 77 Vieraanvaraisuus 33. Talvitiepäivät -tapahtumalle 11.2.2020, 25.06.2019
§ 78 Vieraanvaraisuuksien ja huomionosoitusten periaatteet Tampereen kaupungilla, 25.06.2019
§ 79 Vieraanvaraisuus Taidon EM-kilpailulle, 25.06.2019
§ 80 Vieraanvaraisuus Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton Naiskuoropäivien liittokokoukselle 27.3.2020, 25.06.2019
§ 81 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan edustajien osallistuminen Paikallisliikennepäiville Vantaalla, 25.06.2019

Strategiajohtaja
§ 22 Suunnittelijan työpanoksen kustannusten jakaminen, 01.08.2019

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 14 Lupa-arkkitehdin viran täyttäminen rakennusvalvonnassa, 10.07.2019

Talousjohtaja
§ 4 Talouden ohje: Vuoden 2020 talousarvion laadinta, 25.06.2019

Tietohallintojohtaja
§ 56 AluePegasoksen järjestelmäintegraatioiden tilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, 26.06.2019
§ 57 AluePegasoksen kuvantamisliittymien muutoksien tilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, 26.06.2019
§ 58 SAP Digital Access -lisenssien tilaaminen, 26.06.2019
§ 60 Vuoden 2019 ICT-kehittämismäärärahan allokointi - Organisaation toimintakyky (OTK), 28.06.2019
§ 61 ICT-kehittämismäärärahan allokointi konsernisalkuille, 28.06.2019
§ 59 Ohje: Kameravalvonnan järjestäminen ja tallenteiden käsittely Tampereen kaupungin toiminnassa, 27.06.2019

Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 100 Apulaisrehtorin viran täyttäminen Pohjois-Hervannan koulussa (P067-19), 20.06.2019
§ 101 Apulaisrehtorin viran täyttäminen Pohjois-Hervannan koulussa (P067-19), 20.06.2019
§ 102 Apulaisrehtorin viran täyttäminen Annalan koulussa (P066-19), 20.06.2019

Vastaava rehtori, Länsi ja Keskusta
§ 71 Apulaisrehtorin viran täyttäminen Tesoman koulussa (P068-19), 19.06.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.


Esteellisyys

Johanna Loukaskorpi ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)