Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 312 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:lle

TRE:4264/02.04.04/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy on kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnan tarkoituksena on vuokrata kohtuuhintaisia asuntoja opiskelijoille ja työssäkäyville nuorille Tampereella. Yhtiön hallitus pyytää kirjeellä 12.6.2019, että kaupunki sitoutuisi yhtiön puolesta omavelkaiseen takaukseen sen lainojen takaisinmakun vakuudeksi. Yhtiöllä ei ilmoituksensa mukaan ole suoraa pankkirahoitusta ajatellen riittävästi vapaita kiinnityksiä omaisuuteensa.

Kaupungin takaus jakautuisi kahteen osaan, joista ensimmäinen kohdistuu Kalevan kaupunginosassa osoitteessa Jäähallinkaari 6 rakennettavaan vapaarahoitteiseen uudiskohteeseen. Investoinnin suuruus on 8,5 milj. euroa, josta taattavan 30 vuoden lainan osuus on 7,5 milj. euroa. Toinen taattava osa on myös suuruudeltaan 7,5 milj. euroa 20 vuoden laina-ajalla ja se koostuu vanhan 29.10.2020 erääntyvän 5.521.387 euron suuruisen korkotukilainan konvertoinnista ja Takahuhdin kaupunginosassa osoitteessa Loutunkatu 1 sijaitsevan 40 asunnon kohteen ostosta. Kohteen hankintahinta on 2,5 milj. euroa, josta taattavan lainan osuus on 2,0 milj. euroa. 

Edellä esitetyn mukaisesti yhtiön hallitus esittää kaupungille omavelkaista takausta yhteensä 15,0 milj. euron lainojen takaisin maksamisesta korkoineen ja muine lainaehtoineen kahden hankkeen rahoittamiseksi sekä vanhan lainan konvertoimiseksi.

Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti kunta voi taata määräysvallassaan olevia yhtiöitä, jotka harjoittavat kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita ja viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. Sosiaalisen asuntotuotannon katsotaan toteuttavan näitä tehtäviä.

Kuntalain 129 § edellyttää kunnan antamalle takaukselle riittävän kattavaa vastavakuutta ja että takauksen myöntäminen ei saa vaarantaa kunnan kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. Riittäväksi vakuudeksi voidaan katsoa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n panttaamat 8,5 milj. euron suuruiset kiinnitykset Jäähallinkaari 6:n kiinteistöön sekä 2,5 milj. euron suuruiset kiinnitykset Loutunkatu 1:n kiinteistöön.

Hallintosäännön mukaan kaupungin takaamien lainojen rahoittajan ja velkakirjat hyväksyy konsernijohtaja ennen takausten allekirjoitusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Kalevan uudishankkeen rahoittamiseksi otettavan enintään 20 vuoden pituisen ja enintään 7,5 milj. euron suuruisen lainan takaisin maksamisesta korkoineen ja muine velkakirjaehtoineen.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Takahuhdin kohteen rahoittamiseksi ja olemassa olevan korkotukilainan konvertoimiseksi otettavan enintään 30 vuoden pituisen ja enintään 7,5 milj. euron suuruisen lainan takaisin maksamisesta korkoineen ja muine velkakirjaehtoineen.

Takausten vakuudeksi Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n on pantattava ensisijaiset 8,5 milj. euron suuruiset kiinnitykset Jäähallinkaari 6:n kiinteistöön sekä 2,5 milj. euron suuruiset kiinnitykset Loutunkatu 1:n kiinteistöön.

Takauksista peritään vuotuinen 0,3 prosentin suuruinen takausprovisio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Jokinen/POAS, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen, Mia Helin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)