Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 326 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) AAC Technologies luovutti Business Tampere Oy:lle Raatihuoneella 16.6.2019 pidetyssä tilaisuudessa alkuperäisen Ming-vaasin aitoustodistuksen kera. Ming-vaasi sijoitetaan Raatihuoneelle.

2) Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi on 5.8.2019 vastaanottanut Raatihuoneella Zengshengin delegaatiolta kalligrafia käärön.

3) Puheenjohtaja Lauri Lyly esitti kaupunginhallitukselle Sisä-Suomen poliisilaitoksen 25.6.2019 päätöksen koskien esitutkintalain mukaista selvitystä onko syytä aloittaa esitutkinta. Asia koskee tutkimuspyyntöjä, joissa poliisia on pyydetty selvittämään, olivatko kaupungin virkamiehet tietoisia keväällä 2018 Atanas Aleksovskiin kohdistuneesta rikosepäilystä ja kesken olleesta esitutkinnasta. Nyt annetun päätöksen mukaan virkamiehiä ei epäillä rikoksesta eikä esitutkintaa suoriteta. Sisä-Suomen poliisilaitoksen päätös liitetään pöytäkirjaan.

Anna-Kaisa Ikonen, Aila Dündar-Järvinen, Iiris Suomela, Mikko Aaltonen ja Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Esteellisyys

Juha Yli-Rajala ja Jouko Aarnio ilmoittivat olevansa asianosaisina esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian 3) käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)