Kaupunginhallitus, kokous 5.8.2019

§ 322 Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönottamiseksi myös Tampereella - Merve Caglayan ja Minna Minkkinen ym.

TRE:8285/01.00.01/2018

Valmistelija

  • Pietikäinen Niina, Henkilöstöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147 ja henkilöstön kehittämispäällikkö Marju Leinonen, puh. 040 806 2937, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutetut Merve Caglayan ja Minna Minkkinen ovat valtuustoaloitteessaan 17.12.2018 esittäneet, että Tampereen kaupunki ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin.

Tampereen kaupunki suhtautuu nimettömän haun kokeiluun myönteisesti ja tutkii mahdollisuutta kokeiluun. Kaupunki toimii työnantajana niin, ettei työhönotossa esiinny syrjintää millään lain tarkoittamalla perusteella ja suhtautuu kaikkiin hakijoihin samanarvoisesti.

Saatujen tietojen mukaan Helsingin kaupunki aloittaa anonyymin rekrytoinnin kokeilun vuoden 2019 syksyllä. Kokeilun alkaminen edellyttää Helsingissä uuden rekrytointijärjestelmän käyttöönottoa. Tällä hetkellä Helsingillä ei ole raportoitavia kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista.

Vantaan kaupunki on kokeillut anonyymiä rekrytointia kahden haun yhteydessä keväällä 2018. Kokeilun mukaan anonyymi rekrytointi on hyvin aikaa vievää, sillä hakemuksesta joudutaan poistamaan käsin kaikki ne tiedot, joiden perusteella hakija voidaan tunnistaa tai tehdä päätelmiä hänen taustastaan. Vantaa raportoi, että samat henkilöt olisi todennäköisesti valittu myös normaalin rekrytoinnin kautta, sillä valittujen ihmisten osaaminen sekä työ- ja koulutustausta vastasivat haettavaa työtehtävää. Vantaa jatkaa kokeilua syksyllä 2019, kun siellä on käytössä rekrytointijärjestelmä, joka mahdollistaa henkilötietojen poistamisen automaattisesti ja hakukohtaisesti.

Turun kaupunki suosittaa esimiehiään käyttämään anonyymiä rekrytointia, mutta ei velvoita siihen. Rekrytoivan esimiehen täytyy muotoilla kysymykset siten, että ne tuovat esiin hakijan osaamisen eivätkä riko hakijan anonymiteettiä. Turun kaupungin rekrytointijärjestelmä mahdollistaa anonyymin rekrytoinnin käytön ja siellä on hyviä kokemuksia anonyymin rekrytoinnin vapaaehtoisesta käytöstä.

Tampereen kaupungin nykyinen rekrytointijärjestelmä ei mahdollista teknisesti nimetöntä työnhakua, sillä nykyisessä järjestelmässä ei pystytä peittämään hakijoiden tunnistetietoja. Tällä hetkellä kaupunki seuraa muiden kaupunkien kokeiluja ja kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista.  Parhaillaan selvitetään myös uuden rekrytointijärjestelmän käyttöönottoa, joka mahdollistaisi myös anonyymin rekrytoinnin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Merve Caglayanin ja Minna Minkkisen valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei aiheuta tässä vaiheessa muita toimenpiteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merve Caglayan, Minna Minkkinen, Niina Pietikäinen, Marju Leinonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)