Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 436 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8597 koskevassa asiassa

TRE:1414/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 § 344 asemakaavan nro 8597, III-31-59 (Nalkala), Näsilinnankatu 40. Asunto Oy Kaijakkahovi valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 23.10.2018 antamallaan päätöksellä yhtiön valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Asunto Oy Kaijakkahovi valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus antoi 10.9.2019 päätöksen asiassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 27.9.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.9.2019 taltio 4072 ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 23.10.2018 nro 18/0479/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Marjut Ahponen, Patricia Nikko, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)