Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 437 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan 24.9.2019
- tiederahaston toimikunnan 26.9.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Avopalvelujohtaja
§ 254 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 27.09.2019
§ 255 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 27.09.2019
§ 256 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 27.09.2019

Hankejohtaja
§ 60 Buildercomin BEM Projektit -palvelun hankinta, 02.10.2019
§ 61 Hylyn siirto Vaitinaron vesistötäyttö -alueelta, 02.10.2019
§ 62 Tampere, Viiden tähden keskustan pienoismallin vuodenaika- animaatio, lisätyö, 02.10.2019
§ 63 Tampereen Asemakeskus, yleissuunnitelman laatiminen valmiiksi , 02.10.2019
§ 64 Tampereen Asemakeskuksen yhteiskuntataloudellisen vaikutusanalyysin hankinta, 02.10.2019
§ 65 Ranta-Tampellan valaistuksen hankinta, 02.10.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 110 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeeseen osallistuminen, 27.09.2019
§ 111 SURE - Smart Urban Security and Event Resilience hankkeen rahoittamiseen osallistuminen, 27.09.2019
§ 112 Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät sekä tilausten tekijät 27.9.2019 alkaen toistaiseksi, 27.09.2019
§ 115 Muistiotositteiden laatijat vetovoima ja edunvalvonta sekä elinkeinopalvelut -palveluryhmissä, 27.09.2019
§ 109 Hiedanrannan kehitysohjelman ohjausryhmän nimeäminen, 27.09.2019
§ 113 Tampereen kaupungin osallistuminen Troll Productionsin Sextuplets (Netflix) -tuotannon tukemiseen, 27.09.2019
§ 116 Tontin 837-318-4421-5 ja sillä olevan rakennuksen myyntiä koskevan päätöksen muuttaminen, 02.10.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 111 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, taidekokonaisuus Pyynikintorin työmaa-aitoihin, 01.10.2019
§ 114 Erikoissuunnittelijan toimen perustaminen kaupunkiympäristön suunnittelun yleiskaavoitukseen, 01.10.2019
§ 112 Lisävastine markkinaoikeudelle valittajan vastaselityksen johdosta, 01.10.2019
§ 113 Lisävastine markkinaoikeudelle valittajan vastaselityksen johdosta, 01.10.2019
§ 118 Raitiotien kehitysohjelman ohjausryhmän nimeäminen, 01.10.2019

Pelastusjohtaja
§ 87 Hälytysajoneuvon kuljettajien kouluttajakurssin hankinta, 27.09.2019

Pormestari
§ 103 Vieraanvaraisuus Tampereen Voimailuseura ry:lle 23.11.2019 , 30.09.2019
§ 104 Kaupungin edustajien nimeäminen Talent Boost -ohjausryhmään ja sen alaiseen Kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimatyöryhmään, 30.09.2019

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 15 Tampereen Infra Oy:n liittäminen konsernitiliin ja luottolimiitin myöntäminen, 02.10.2019
§ 16 Sijoitusten myynti ja uusien sijoitusten tekeminen, 03.10.2019

Tietohallintojohtaja
§ 79 Alue-Pegasoksen palvelinympäristön suunnittelutyön tilaaminen CGI Suomi Oy:ltä, 27.09.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 21 Terveystarkastajan viran täyttäminen ympäristöterveyden terveydensuojelussa, 26.09.2019
§ 22 Terveysinsinöörin viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydessä, 26.09.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)