Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 429 Omistajaohjauksen tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

TRE:6060/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta tytäryhteisöjen ja liikelaitosten osalta. Jaosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Tämä tiivis katsaus on laadittu kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen käyttöön yleiskuvan saamiseksi omistajaohjauksen ajankohtaisista tekemisistä. Liitteeseen on koottu tietoja ja teemoja erityisesti vuoden 2019 keskeisistä asioista yleisellä tasolla sekä yhtiökohtaisesti.

Konsernijaosto on päättänyt yhtiökohtaisista omistajastrategioista, joissa linjattiin mitä kultakin omistukselta odotetaan ja mihin suuntaan ja millä toimenpiteillä omistajuutta kehitetään. Omistajaohjaus valmistelee näiden strategioiden mukaisia toimenpiteitä. Omistajan tahtotilan viestiminen konserniyhtiöiden hallituksille on yksi keskeinen omistajaohjauksen tehtävä.

Valtuusto päätti Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisestä viime kesänä ja tämän päätöksen toteuttaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa on yksi loppuvuoden tärkeimmistä tekemisistä. Riippuen kaupunginhallituksen päätöksestä voi Tullinkulman Työterveys Oy:n palveluiden ja osakekannan kilpailuttaminen muodostaa toisen ison projektin seuraavaksi puoleksi vuodeksi. 

Kaupungin osinkotulot ovat kehittyneet hienosti ja todennäköisesti valtuuston keväällä 2018 asettamaan + 9 milj. euron kasvutavoitteeseen vuosina 2018-2020 tullaan yltämään. Vuonna 2019 osinkotulot olivat 29,4 milj. euroa. 

Konserniraportointia tulee kehittää. Viime vuosina kehitys on kulkenut yhtiömuotoisen toiminnan laajenemiseen, erityisesti kun tukipalvelutoimintoja on yhtiöitetty. Siten myös vaateet ajantasaisen ja myös konsernitason tulosennusteen käsittävälle raportoinnille on kohonnut. Konserniohjauksen talousyksikkö ja omistajaohjaus sekä Monetra Pirkanmaa Oy kehittävät raportointia. 

Konsernijaoston jäsenille ja tytäryhtiöden hallitusjäsenille järjestettiin koulutusta keväällä 2019. Lokakuussa järjestetään lisäksi konsernijaoston ja konsenrijohdon yhteinen seminaari, jossa pyritään keskittymään omistajuuden kehittämiseen ja omistajan toimenpiteisiin konserniyhtiöiden omistaja-arvon kasvattamiseksi. 

Kuntalaki uudistui ja astuu merkittäviltä osin voimaan 1.6.2017. Uudistus antoi sysäyksen uudistaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet, konserniohjeen sekä hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen, joita täydennettiin konsernin palkitsemisohjeilla. Konserniohjeen päivittäminen tuodaan konsernijaoston käsiteltäväksi tänä syksynä.

Tarkempaa tietoa omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden ajankohtaisista asioista on liitemateriaalissa, joka on salainen laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 20-kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Omistajaohjauksen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Olga Haapa-aho saapui kokoukseen.

Tiina Elovaara, Aarne Raevaara ja Yrjö Schafeitel poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)